اس ام اس با كلاس و شیك + اس ام اس با كلاس و شیك ،

 

 

 

 

 

کلمه جادویی که شما را به همه آرزو هایتان میرساند

خ-و-ا-س-ت-ن

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 انسان برای موفقیت به دنیا میآید ، نه برای شکست . . .

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازی است ، نه اصلاح دیگران . . .

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی کردن از بزرگترین خوشبختی هاست . . .

 

 

 

 

 

برچسب ها:اس ام اس عاشقانه شیک و باکلاس ،اس ام اس عاشقانه ،اس ام اس عاشقانه بهمن ماه 89 ،اس ام اس اسفند ماه 89 ،اس ام اس 6 بهمن 89 ،اس ام اس 7 اسفند 89 ،sms اسفند ماه 89 ،اس ام اس جدید اسفند 89 ،اس ام اس بهمن 89 ،اس ام اس عاشقانه بهمن 89 ،اس ام اس جدید بهمن 89 ،اس ام اس احساسی ،اس ام اس رمانتیک ،اس ام اس با کلاس ،اس ام اس باحال اسفند ماه 89 ،اس ام اس باکلاس اسفند 89 ،پیامک بهمن ماه 89 ،پیام بهمن 89 ،اس ام اس جدیدجدید اسفند ماه 89 ،اس ام اس داغ ،اس ام اس کمیاب ،اس ام اس عشقولانه ،اس ام اس با كلاس و شیك ،اس ام اس با كلاس و شیك ،اس ام اس با كلاس و شیك ،

 


 

 اس ام اس با كلاس و شیك

 

اس ام اس عاشقانه شیک و باکلاس ،اس ام اس عاشقانه ،اس ام اس عاشقانه بهمن ماه 89 ،اس ام اس اسفند ماه 89 ،اس ام اس 6 بهمن 89 ،اس ام اس 7 اسفند 89 ،sms اسفند ماه 89 ،اس ام اس جدید اسفند 89 ،اس ام اس بهمن 89 ،اس ام اس عاشقانه بهمن 89 ،اس ام اس جدید بهمن 89 ،اس ام اس احساسی ،اس ام اس رمانتیک ،اس ام اس با کلاس ،اس ام اس باحال اسفند ماه 89 ،اس ام اس باکلاس

 

 

 

کلمه جادویی که شما را به همه آرزو هایتان میرساند

خ-و-ا-س-ت-ن

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 انسان برای موفقیت به دنیا میآید ، نه برای شکست . . .

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازی است ، نه اصلاح دیگران . . .

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی کردن از بزرگترین خوشبختی هاست . . .

 

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 افسوس که جوانی المثنی ندارد . . .

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یکی کلمه است

((میگذرد))

 

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 بزرگ ترین اقیاوس جهان (آرام) است ، پس آرام باش تا (بزرگ) باشی . . .

 

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

عشق مانند آسمان است ، گاهی صاف است و شاد ، گاهی غمگین است و بارانی . . .

 

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 خدایا ، چه گم کرد آنکه تو را یافت ، و چه یافت آنکه تو را گم کرد  . . .

 

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 هرگز چشمانت را برای کسی که معنی چشمانت را نمیفهمد گریان نکن . . .

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 به هنگام خشم ، بردبار

 موقع ترس ، شکیبا

و در راه کسب آهسته باش . . .

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 همه رویاهای ما میتواند محقق شوند ، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما شکل میگیرد  .

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 همیشه سخت ترین سیلی را از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود . . .

 

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 بهترین درودهایم نثار انانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند . . .

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 آتش فریاد را با آب سکوت خاموش کن . . .

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 

 آن که میخواهد روزی پرواز عشق را تجربه کند ، نخست باید روی پای خود ایستادن

را بیاموزد ، پرواز را که با پرواز آغاز نمیکنند. . .

 

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 باران باش و ببار ، نپرس پیاله های خالی از آن کیست . . .

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

وقتی کسی صادقانه بهت عشق هدیه میکند  و تو پس میزنی

منتظر باش تا قلبتو به کسی هدیه کنی و اون تو رو پس بزنه . . .

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

 زندگی جدولی است که هر کس در صدد حل آن بر آید ، جایزه اش مرگ است . . .


همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران ک

 . . .

 

 

ღ♥ღ

شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . . .

 

 

ღ♥ღ

بشر وقتی امید و رویایی نداشته باشد ، مرده ای بیش نیست . . .

ღ♥ღ

 

 

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد . . .

ღ♥ღ

 

 

حاصل عشق مترسک به کلاغ ، مرگ یک مزرعه است . . .

ღ♥ღ

 

 

 

 

   آزادی معبود من است ، به خاطر آزادی

 هر خطری ، بی خطر است

هر دردی ، بی درد است

هر زندانی ، رهایی است

هر مرگی ، حیات است

(دکتر علی شریعتی - دفتر های سبز )

 

 

ღ♥ღ

ترس از مرگ نا رواست ، زیرا تا آن هنگام که من هستم ، مرگ نیست ،

و آنگاه که مرگ هست ، من نیستم ، ترس از چیزی که با آن روبرو نمیشوم نابجاست . . .

 

 

ღ♥ღ

دوست داشته باش و زندگی کن ، زمان برای همیشه از آن تو نیست . . .

ღ♥ღ

 

 

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین

 آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .

ღ♥ღ

 

 

 اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . . .

ღ♥ღ

 

 

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟

ღ♥ღ

 

 

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود

ღ♥ღ

 

 

گر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده

نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن

در هر حرفه و کاری . . .

 

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 31 اردیبهشت 1390    | توسط: کوروش عظیمی    | طبقه بندی: sms سمس پیامک پیام کوتاه جک لطیفه،     |
نظرات()